ROZWIJAJ Z NAMI SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY!

Szukasz pomysłu na rozwój swojej ścieżki zawodowej? Weź udział w projektach realizowanych przez Fundację Instytut Edukacji! Jesteś gotowy wziąć sprawy w swoje ręce? Postaw na swój rozwój zawodowy! Chcesz, aby praca przynosiła Ci satysfakcję?  Weź udział w projekcie.

W ramach projektu „Postaw na rozwój zawodowy!” Uczestnicy wezmą udział w licznych bezpłatnych formach wsparcia.

Pierwszą z nich jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z Uczestników projektu. Ten etap realizacji projektu to identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego  w ramach opracowania indywidualnego planu działania, oraz zajęcia w ramach monitorowania opracowanego IPD.

Następnym krokiem jest udział Uczestników w indywidualnym poradnictwie zawodowym w ramach którego odbywa się udzielenie informacji o regionalnym rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolnictwa, badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, a także omówienie metod ułatwiających wybór/zmianę zawodu lub podjęcie zatrudnienia, adaptację w nowym miejscu pracy.

W kolejnym etapie Uczestnicy spotykają się z pośrednikiem pracy, którego zadanie to przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy/stażu oraz pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

W ramach projektu „Postaw na rozwój zawodowy” oferujemy także szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe m.in. z zakresu IT oraz umiejętności miękkich.

Umożliwiamy Uczestnikom projektu zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, a także zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego. Dzięki temu Uczestnikom projektu łatwiej jest wejść na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od czerwca do listopada 2020 r.! Przed nami ostatnie tygodnie rekrutacji! Nie zwlekaj zgłoś się już dziś!

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.