ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA ZAWODOWE!

Ruszamy z kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywa droga włączenia”. Uczestnicy projektu wezmą udział w 80-godzinnym szkoleniu zawodowym, po którym przystąpią do egzaminu zewnętrznego, a zdając go uzyskają kwalifikacje zawodowe. Termin szkolenia dla pierwszej grupy uczestników to 10.12.2019 – 15.01.2019 roku. Życzymy owocnej nauki!

Przypominamy, że wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby:

 • bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne),
 • bierne zawodowo,
 • powyżej 50 roku życia,
 • niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

W ramach projektu „Aktywna droga włączenia” zapewniamy wsparcie takie jak:

 • zajęcia indywidualne psychologiczne,
 • zajęcia grupowe psychologiczne,
 • zajęcia indywidualne z coachem,
 • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
 • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staże zawodowe,
 • możliwość podjęcia pracy.


Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.