Rozpoczynają się bezpłatne kursy zawodowe!

Z wielką radością informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” rozpoczęli właśnie kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu „INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych” oraz „INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

Przez najbliższe kilka miesięcy osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość doskonalenia swoich kompetencji informatycznych, a przykładowymi zagadnieniami poruszanymi podczas kursów będą między innymi: naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, projektowanie stron internetowych, programowanie aplikacji internetowych. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.