Rekrutacja nadal trwa!

Informujemy, iż w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Nowe włączenie społeczne i zawodowe”. Projekt ten adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia, w tym osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Ponadto osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszą zamieszkiwać na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (powiat bartoszycki, braniewski, elbląski, kętrzyński, mrągowski lub ostródzki).

Rekrutacja potrwa do 31.03.2022 r., w przypadku zainteresowania wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu:

– poprzez wizytę w Biurze Projektu: ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

– drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 605 202 933

Więcej informacji na temat projektu: https://instytut-edukacji.org/nowe_wlaczenie_spoleczne_i_zawodowe/