REALIZUJEMY KOLEJNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „WŁAŚCIWA ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA”

Po przeprowadzeniu IDP 30 Uczestników Projektu skorzystało z kolejnej formy wsparcia jakim jest Poradnictwo zawodowe indywidualne. Wsparcie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania.

Ponadto każdy Uczestnik Projektu miał możliwość skorzystania z następujących usług:

a) pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia;
b) pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia m.in. poprzez wskazanie szkoleń i innych instrumentów (poza poradnictwem zawodowym),które przyczynią się do zwiększenia szans Uczestnika Projektu na podjęcie zatrudnienia;
c) wskazanie instytucji, które mogą pomóc Uczestnikowi Projektu w podjęciu
zatrudnienia;
d) innych usług określonych przez beneficjenta w ramach projektu związanych ze świadczeniem poradnictwa zawodowego na rzecz Uczestnika Projektu.

Kolejnych 12 Uczestników Projektu skorzystało z poradnictwa zawodowego grupowego. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy po 6 osób, w ramach zajęć korzystali z pomocy doradczej umożliwiającej zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego(grupowo). Dokonano adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej przy udziale ćwiczeń grupowych.

Projekt „Właściwa ścieżka zatrudnienia” realizowany przez Fundację Instytut Edukacji (Beneficjent) wraz z  INFOS Tomasz Żurek (Partner) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Właściwa ścieżka zatrudnienia”.