POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ ZAWODOWY!

Fundacja Instytut Edukacji wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem HUMANEO realizuje projekt „Postaw na rozwój zawodowy”. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby powyżej 30-ego roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami Zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego w miastach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i powiatach: będzińskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, tarnogórskim, zawierciańskim. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od czerwca do listopada 2020 r.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, obejmuje:

Korzyści dla uczestników projektu to:

  1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
  2. Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
  3. 3 miesięczne staże,
  4. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
  5. Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  6. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE  w biurze projektu:
Aleja Armii Krajowej 220/111
43-316 Bielsko-Biała

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.