POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY: RUSZAJĄ STAŻE

Uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” z grupy drugiej i trzeciej zakończyli już spotkania z pośrednikiem pracy. Celem spotkań było przygotowanie Uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej, następnie przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy lub stażu, a także pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Uczestnicy projektu po odbyciu spotkań z pośrednikiem pracy w grudniu i styczniu rozpoczęli staże zawodowej. Dzięki wzięciu udziału w stażu Uczestnicy projektu zdobywają cenne doświadczenie zawodowe. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń zawodowych mogą zostać wykorzystane w praktyce. Odbycie stażu zawodowego ułatwi Uczestnikom wejście na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Postaw na rozwój zawodowy”.