„Nowe formy aktywności”: Zatrudnienie wspomagane dla uczestników projektu

Część uczestników projektu „Nowe formy aktywności” jest właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, a mianowicie zatrudnienia wspomaganego.

Powyższa forma wsparcia ma za zadanie między innymi udzielenie wsparcia w pierwszym kontakcie z pracodawcą oraz pomoc kandydatowi w przygotowaniu wszystkich potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy o pracę i weryfikacji zatrudnienia.