„Nowe formy aktywności”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy III

W ostatnim tygodniu uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy III ukończyli kolejną formę wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywały się w miejscowości Zambrów (województwo podlaskie).

Na każdego z uczestników przypadało sześć godzin zajęć podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany w ramach projektu to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.