„Nowe formy aktywności”: Zajęcia z indywidualnego poradnictwa zawodowego dla kolejnych uczestników projektu

Wraz z początkiem przyszłego tygodnia uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy IV oraz V wezmą udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w danym regionie.

Szczegółowy zakres tematyczny:

  1. identyfikacja potrzeb osób niepracujących
  2. diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego
  3. analiza przyczyn braku pracy
  4. identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
  5. zakończenie opracowywania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/