„Nowe formy aktywności”: Pośrednictwo pracy (grupa II)

W ostatnich tygodniach kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” wzięli udział w zajęciach z pośrednictwa pracy. Zajęcia te odbywały się w Zambrowie (województwo podlaskie).

Zakres tematyczny:

1)  Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy

2)  Monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy

3)  Pozyskiwanie oferty pracy

4)  Pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego

5)  Zachęcanie UP do udziału w targach pracy

6)  Informowanie o możliwości samozatrudnienia

7)  Analiza internetowych serwisów z ofertami pracy w regionie

8)  Organizacja spotkań z pracodawcami.