„Nowe formy aktywności”: Pośrednictwo pracy dla grupy I

Pośrednictwo pracy to kolejna forma wsparcia zrealizowana w ramach projektu „Nowe formy aktywności”. Uczestnicy należący do grupy I w ostatnich tygodniach wzięli udział w 4 spotkaniach trwających po półtorej godziny.

Celem wsparcia było m.in. pozyskiwanie odpowiednich ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy uczestnikom, inicjowanie spotkań pracodawców z  poszczególnymi uczestnikami, udostępnianie pracodawcom poszukujących pracowników informacji dot. uczestników w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę kandydata pod kątem ewentualnego zatrudnienia/stażu zawodowego.