KURSY IT W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA NOWE KWALIFIKACJE”

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Postaw na rozwój zawodowy”! W ramach projektu organizujemy i realizujemy kursy zawodowe z branży informatycznej. Dowiedz się więcej.


Pierwszy kurs to „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
”:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.02 trwa 488 godzin/grupa.
 • Kurs INF.02 przewidziany jest dla dwóch 15-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 61 spotkań po 8 godzin dziennie.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych, administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Drugi kurs to „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 352 godziny/grupa.
 • Kurs INF.03 przewidziany jest dla dwóch 15-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 44 spotkań po 8 godzin dziennie.
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu „Czas na nowe kwalifikacje”.

Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.