Kurs INF.03 – Sędek

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”. Zajęcia realizowane są w miejscowości Sędek (województwo świętokrzyskie).

Uczestnicy są właśnie w trakcie realizacji trzeciego modułu pod tytułem „Projektowanie stron internetowych”. Wcześniejsze moduły, które zostały już również w pełni zrealizowane przez grupę obejmowały takie zagadnienia jak BHP czy też podstawy informatyki.

Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/