Kurs INF.02 – realizacja kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z miejscowości Bodzentyn są właśnie w trakcie realizacji szóstego modułu dotyczącego montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Wcześniejsze moduły, które zostały już również w pełni zrealizowane przez grupę obejmowały takie zagadnienia jak podstawy informatyki, naprawa urządzeń techniki komputerowej czy też przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/