Koniec realizacji projektu „Postaw na rozwój zawodowy”

Informujemy, że jakiś czas temu zakończyliśmy realizację projektu „Postaw na rozwój zawodowy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 czerwca 2020 roku na terenie województwa śląskiego, a jego uczestnikami były osoby powyżej 30-ego roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/