Koniec realizacji projektu „Nie daj się wykluczeniu”

Z wielką radością informujemy, iż zgodnie z założeniami ponad 40 osób ukończyło swój udział w projekcie „Nie daj się wykluczeniu”, który realizowany był przez ostatnie kilkanaście miesięcy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych formach wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z poradnictwa psychologicznego połączonego z diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjału UP, spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym!

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/ndsw/