KOLEJNE SZKOLENIE Z E-MARKETINGU

Już czwarta grupa Uczestników projektu „Postaw na rozwój zawodowy’ bierze udział z szkoleniu z E-marketingu. Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników projektu wiedzy oraz doświadczenia w zakresie aktualnych standardów w dziedzinie marketingu.

Projekt „Postaw na rozwój zawodowy” skierowany jest dla osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowych, o niskich kwalifikacjach. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa określonej grupy osób poprzez różnorodne formy wsparcia.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie projektu „Postaw na rozwój zawodowy”.


POSTAW NA ROZWÓJ ZAWODOWY” nr RPSL.07.01.01-24-0256/19
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.