INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA”

Informujemy, że w ramach projektu „Aktywna droga włączenia” ruszyły pierwsze formy wsparcia tj. indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym dla kolejnych uczestników projektu. Zajęcia będą odbywały się w Niechlowie oraz Górze.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.

W ramach projektu „Aktywna droga włączenia” zapewniamy wsparcie takie jak zajęcia indywidualne psychologiczne, zajęcia grupowe psychologiczne, zajęcia indywidualne z coachem, zajęcia indywidualne z doradca zawodowym, zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe i możliwość podjęcia pracy. Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.