Grupa IV ukończyła zajęcia z pośrednictwa pracy

W ostatnim czasie kolejni uczestnicy projektu „Nie daj się wykluczeniu” spotkali się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostały dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zweryfikowano w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia.

Na każdego z uczestników przypadały trzy jednogodzinne spotkania, podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany w trakcie zajęć obejmował między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/ndsw/