Grupa III – poradnictwo zawodowe grupowe

W ostatnim czasie uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy III wzięli udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostały podzielone na 2 spotkania po 8 godzin.

Głównym celem zajęć było przygotowanie uczestników na następne formy wsparcia, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć:

1)  Planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych

2)  Wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych

3)  Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy

4)  Kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/