Grupa II – poradnictwo zawodowe indywidualne

W dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” wezmą udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w danym regionie.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/