Grupa II – kurs zawodowy INF.02

Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” należący do grupy II są właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego kursu zawodowego z zakresu „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Zajęcia te realizowane są w formie 61 spotkań po 8 godzin dziennie (łącznie 488 godziny na grupę).

Zakres tematyczny przewidziany w ramach kursu:

1)  BHP

2)  Podstawy informatyki

3)  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

4)  Eksploatacja urządzeń peryferyjnych

5)  Naprawa urządzeń techniki komputerowej

6)  Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

7)  Eksploatacja urządzeń sieciowych

8)  Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

9)  Język obcy zawodowy

10)  Kompetencje personalne i społeczne

11)  Organizowanie pracy małych zespołów

Uczestnictwo w projekcie będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/