Grupa I – zajęcia z pośrednictwa pracy

W najbliższych dniach pierwsi uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia.

Na każdego z uczestników przewidziane zostały cztery spotkania po 1,5 godziny podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny przewidziany w programie zajęć to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/