GRUPA I: RUSZAJĄ STAŻE ZAWODOWE

Już 23. listopada pierwsza grupa Uczestników projektu „Postaw na rozwój zawodowy” rozpoczyna udział w stażach! Celem stażu zawodowego jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.

Uczestnicy projektu biorący udział w stażu zawodowym z większa łatwością odnajdują się na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Tym razem staże realizowane są na terenie Bytomia. W firmach Pomar Stal Sp. z o.o. i CadMax Mateusz Nowak.


Więcej na temat projektu dowiesz się na stronie „Postaw na rozwój zawodowy”.