Grupa I – poradnictwo zawodowe indywidualne

Jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy I wezmą udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przewidziano po dwa spotkania trwające dwie godziny

Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w danym regionie. Kolejną formą wsparcia przewidzianą w ramach projektu będzie uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach zawodowych prowadzących do nabycia, podwyższenia lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/