Grupa I – poradnictwo zawodowe grupowe

W najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Nowe formy aktywności” należący do grupy I rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 2 spotkania po 8 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następne formy wsparcia, którymi będą między innymi spotkania z pośrednikiem pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć:

  1. Planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych
  2. Wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych
  3. Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy
  4. Kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/nowe-formy-aktywnosci-2/