Grupa I – kurs zawodowy INF.03

Uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” należący do grupy I są właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego kursu zawodowego z zakresu „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”. Zajęcia te realizowane są w formie 44 spotkań po 8 godzin dziennie (łącznie 352 godziny na grupę).

Zakres tematyczny przewidziany w ramach kursu:

1)  BHP

2)  Podstawy informatyki

3)  Projektowanie stron internetowych

4)  Projektowanie i administrowanie bazami danych

5)  Programowanie aplikacji internetowych

6)  Język obcy zawodowy

7)  Kompetencje personalne i społeczne

8)  Organizowanie pracy małych zespołów

Uczestnictwo w projekcie będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/