Grupa 7 – zajęcia z pośrednictwa pracy

Informujemy, że w najbliższych kilku dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” należący do grupy 7 wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.

Głównym celem spotkań będzie przede wszystkim przygotowanie uczestników do potencjalnej rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/