Grupa 7 – poradnictwo zawodowe

W najbliższych kilku dniach kolejni uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” wezmą udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przewidziano po dwa spotkania trwające trzy godziny (łącznie 6 godzin na osobę).

Zakres tematyczny zajęć:

a) udzielenie informacji o regionalnym rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i szkolnictwa,

b) badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c) omówienie metod ułatwiających wybór/zmianę zawodu lub podjęcie zatrudnienia, adaptację w nowym miejscu pracy.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/