AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: ROZPOCZYNAMY WSPARCIE INDYWIDUALNE

W ramach projektu „Aktywna droga włączenia” zajęcia i spotkania realizowane są w trybie indywidualnym oraz grupowym. Teraz przed uczestnikami projektu indywidualne spotkania z coachem (3 godziny na osobę) oraz indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, na które każda osoba poświęci 8 godzin.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), bierne zawodowo, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przed uczestnikami projektu „Aktywna droga włączenia” jeszcze takie formy wsparcia jak:

  • zajęcia indywidualne z doradca zawodowym,
  • zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
  • szkolenia zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • staże zawodowe,
  • możliwość podjęcia pracy.

Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.