AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: KOLEJNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM

Informujemy, że kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywna droga włączenia” dla  Uczestników projektu jest uczestnictwo w 16-godzinnych grupowych warsztatach z psychologiem, mające na celu m.in.  poszerzenie świadomości samego siebie oraz swoich celów.  Zajęcia rozpoczynają się 12.12.2019 roku.

Kolejne grupy w ramach projektu „ Aktywna droga włączenia” rozpoczynają  grupowe spotkaniach z doradcą zawodowym wsparcie obejmować będzie 16  godzin na grupę, mające na celu m.in. zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie adekwatnej oceny siebie planowanie własnej kariery zawodowej umiejętność poruszania się po rynku pracy.  Zajęcia rozpoczynają się w dniu 16.12.2019 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.