AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z COACHEM

Informujemy, że rozpoczęły się  indywidualne zajęcia  z coachem dla pierwszych uczestników projektu” Aktywna droga włączenia”. Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.

Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.