AKTYWNA DROGA WŁĄCZENIA: GRUPOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM

Chcielibyśmy poinformować, że kolejną formą wsparcia w ramach projektu „Aktywna droga włączenia” dla Uczestników jest uczestnictwo w 16-godzinnych grupowych warsztatach z psychologiem. Celem warsztatów jest m.in  poszerzenie świadomości samego siebie oraz swoich celów.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób bez zatrudnienia w wieku 18 i więcej lat. Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), bierne zawodowo, niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczestnikami projektu mogą być osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkujących obszary powiatu: głogowskiego, wołowskiego i górowskiego.


Wszystkie prowadzone w ramach projektu formy wsparcia są całkowicie bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy ubezpieczenie NNW, pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera, stypendium szkoleniowe, certyfikat, darmową pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staż zawodowy.

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania gospodarki i Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, realizuje projekt „Aktywna droga włączenia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie „Aktywna droga włączenia”.