ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA PRACY DLA KOLEJNYCH GRUP

Już w najbliższych dniach uczestnicy projektu „Postaw na rozwój zawodowy” z grupy piątej i szóstej rozpoczną spotkania w ramach pośrednictwa pracy. Jest to kolejna forma wsparcia, która ma na celu przygotować każdego z uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej.


Uczestnicy projektu wezmą udział w indywidualnych zajęciach z pośrednikiem pracy, podczas których przedstawione zostaną propozycje odpowiedniej pracy lub stażu. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki czemu poruszanie się po rynku pracy stanie się o wiele bardziej efektywne.

Przypominamy że do projektu mogą zgłaszać się osoby powyżej 30-ego roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami Zamieszkujące na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego w miastach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i powiatach: będzińskim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim, lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, tarnogórskim, zawierciańskim. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.