Uczestnicy kursu INF.03 ukończyli kolejny moduł

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” zrealizowali właśnie czwarty moduł kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03. Moduł ten dotyczył zagadnień związanych z projektowaniem i administrowaniem bazami danych.

Tym samym uczestnicy przechodzą do kolejnego modułu, który będzie obejmował zagadnienia związane z programowaniem aplikacji internetowych. Przypominamy, iż kurs będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/