Szkolenie zawodowe – grupa 1

Już w najbliższym czasie pierwsi uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym organizowanym w Bytomiu, które będzie miało za zadanie przygotować ich do kolejnej formy wsparcia, a mianowicie do 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach trwających łącznie kilkadziesiąt godzin każda z osób biorących udział w projekcie będzie miała możliwość nabycia cennego doświadczenia zawodowego związanego z branżą IT, a pod koniec odbywania szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu poskutkuje otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, który potwierdzi nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/razem-ku-aktywnosci/