Szkolenie zawodowe dla grupy 3

Informujemy, że uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 3 w dniu wczorajszym wzięli udział w egzaminie zewnętrznym będącym zwieńczeniem bezpłatnego szkolenia zawodowego z zakresu „Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych”.

Ukończenie egzaminu wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Przypominamy, iż tematyka szkolenia została dopasowana do potrzeb i potencjałów UP, które zdiagnozowano podczas opracowywania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/razem-ku-aktywnosci/