Szkolenie zawodowe dla grupy 2

Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” należący do grupy 2 wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi klienta”. Szkolenie to odbędzie się w Bytomiu (województwo śląskie) i potrwa do 29 października.

Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania trzymiesięcznego stażu zawodowego. Szkolenie zakończy się egzaminem, a uzyskanie pozytywnego wyniku będzie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć między innymi na stypendium szkoleniowe.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/razem-ku-aktywnosci/