ŚWIĘTOKRZYSKIE: REALIZUJEMY PROJEKT „CZAS NA NOWE KWALIFIKACJE”

Fundacja Instytut Edukacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Humaneo realizuje projekt „Postaw na rozwój zawodowy”! Sprawdź kto może zgłosić się do projektu i jakie wsparcie może uzyskać.

Obszar realizacji projektu to: powiat opatowski, kielecki, staszowski, konecki,  miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego z miejscowości Busko-Zdrój Jędrzejów, Końskie, Staszów, Sandomierz;
 • osoby w wieku powyżej 18 roku życia;
 • osoby posiadające niskie kwalifikacje;
 • osoby kwalifikowane według statutu społecznego:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP
  • osoby pracujące
  • osoby bierne zawodowo

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” realizowany jest przez FUNDACJĘ INSTYTUT EDUKACJI w partnerstwie ze STOWARZYSZENIEM HUMANEO w okresie od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia do kwietnia 2021r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU kursy zawodowe w zakresie:

 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 2. Poczęstunek,
 3. Materiały dydaktyczne,
 4. Materiały szkoleniowe,
 5. Bezpłatne egzaminy zawodowe

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

OSOBIŚCIE w biurze projektu:
ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz

Pod numerem telefonu: +48 601 380 573, +48 603 419 618.

Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.