Ruszamy z pierwszą formą wsparcia!

Już niebawem uczestnicy projektu „Razem ku aktywności!” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano po trzy 2-godzinne spotkania, a więc łącznie sześć godzin na osobę.

Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu każdej z osób biorących udział w projekcie, pomogą też w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.Więcej informacji na temat projektu tutaj.