„Razem ku aktywności”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy 4

Uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy IV w ostatnich kilku dniach ukończyli realizację kolejnej formy wsparcia, którą były indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Każdy z uczestników wziął udział w trzech 2-godzinnych spotkaniach, podczas których mieli oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny zrealizowany na podstawie programu zajęć obejmował między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.