„Razem ku aktywności”: Warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników grupy 4

Warsztaty kompetencji społecznych to kolejna forma wsparcia, w której udział biorą uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” należący do grupy 4. Każdy z uczestników weźmie udział w czterech spotkaniach trwających po 7-8 godzin, co da nam łącznie 60 godzin zajęć na grupę.

Program warsztatów:

1. Autoprezentacja m.in: pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, rola języka ciała w kształtowaniu własnego wizerunku, dykcja, przełamywanie, barier komunikacyjnych.
2. Radzenie sobie ze stresem m.in.: czynniki wywołujące stres, diagnoza podatności na stres, techniki i metody redukcji stresu.
3. Trening asertywności m.in.: metoda–asertywna odmowa, reagowanie na atak i krytykę, asertywne techniki wyrażania oczekiwań.
4. Zarządzanie czasem m.in.: bariery efektywnego wykorzystania czasu, wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia, techniki i metody
zarządzania czasem.