„Razem ku aktywności”: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (grupa 4)

Kolejni uczestnicy projektu „Razem ku aktywności” biorą właśnie udział w spotkaniach mających za zadanie zdiagnozowanie ich indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

Na każdego z uczestników przewidziane zostały 3 spotkania po 2 godziny.

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestników
  2. Identyfikacja potrzeb i deficytu uczestnika
  3. Pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostania bez zatrudnienia
  4. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)