„Postaw na rozwój zawodowy” z FIE

Fundacja Instytut Edukacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Humaneo zrealizowała projekt „Postaw na rozwój zawodowy”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

🎯 Projekt był skierowany do osób powyżej 30 roku życia, które były bezrobotne lub biernie uczestniczyły w życiu zawodowym, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

🗣️ Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z:

▪️ Indywidualnego Planu Działania

▪️ Indywidualnego poradnictwa zawodowego (6h/os.)

▪️ Pośrednictwa pracy (6h/os.)

▪️ Szkoleń w ramach projektu

▪️ Staży zawodowych (3 miesiące/os.) – dla 44 uczestników projektu

📈#PostawNaRozwójZawodowy #FundacjaInstytutEdukacji #StowarzyszenieHumaneo #WsparcieSpołeczne #FunduszeEuropejskie