Podsumowanie projektu „Stała ścieżka aktywności”

Kolejny projekt, który zrealizowaliśmy to „Stała ścieżka aktywności” ☑

DLA JAKICH ODBIORCÓW PRZEZNACZONY BYŁ PROJEKT? 🎯

Grupę docelową projektu stanowiło 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia, wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe w gminach powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, miasto Wałbrzych, wałbrzyskiego i ząbkowickiego.

🙋‍♂️ Projekt oferował bezpłatne wsparcie w ramach:

➥ Aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz coachingu

➥ Aktywnej integracji o charakterze zawodowym, obejmującej poradnictwo zawodowe

➥ Szkoleń zawodowych

➥ Pośrednictwa pracy

➥ Staży zawodowych

To była niezwykła inicjatywa, która miała za zadanie pomóc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w znalezieniu stałej ścieżki aktywności! 🤝

🌟#StałaŚcieżkaAktywności#WsparcieSpołeczne#FundacjaInstytutEdukacja#Lider#Dolnośląskie