„Nowe włączenie społeczne i zawodowe”: Szkolenie zawodowe dla grupy IV

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Nowe włączenie społeczne i zawodowe” zakończyli swój udział w szkoleniu zawodowym.

Uczestnicy projektu w dniu 21.03.2022 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży z elementami promocji”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!