„Nowe włączenie społeczne i zawodowe”: Staże zawodowe dla uczestników projektu

30 osób biorących udział w projekcie „Nowe włączenie społeczne i zawodowe” jest właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe.

Głównym celem powyższej formy wsparcia jest wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy uzyskanej podczas realizacji bezpłatnych szkoleń zawodowych. Na czas realizacji stażu każdy z uczestników może liczyć na stypendium stażowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.