Kurs INF.02 – Bodzentyn

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.02 „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”. Zajęcia realizowane są w Bodzentynie (województwo świętokrzyskie).

Uczestnicy są właśnie w trakcie realizacji czwartego modułu pod tytułem „Eksploatacja urządzeń peryferyjnych”. Wcześniejsze moduły, które zostały już również w pełni zrealizowane przez grupę obejmowały takie zagadnienia jak BHP, podstawy informatyki czy też przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/