Grupa z Czekarzewic Drugich rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Czas na nowe kwalifikacje” z Czekarzewic Drugich są właśnie w trakcie realizacji piątego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z programowaniem aplikacji komputerowych.

Przypominamy, iż kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 352 godziny na grupę, a zajęcia realizowane będą w formie 44 spotkań po 8 godzin dziennie. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: http://instytut-edukacji.org/czas-na-nowe-kwalifikacje/